“run with the pack”

teams

Stichtsche Rugby Football Club

De officiële rugbyclub in Bilthoven/De Bilt sinds 2013.

“run with the pack”

teams

Stichtsche Rugby Football Club

De officiële rugbyclub in Bilthoven sinds 2013.

teams

TEAMS

Binnen SRFC hebben we verschillende teams ingedeeld op leeftijd. Lees hieronder meer over de Guppen (U6), Turven (U8), Benjamins (U10), Mini’s (U12), Cubs (U14), Junioren (U16) en Colts (U18) of klik hier voor de spelregelskaarten van Rugby Nederland.

Guppen (u6) & turven (u8)

Guppen (u6) & turven (u8)

De Guppen (onder 6 jaar) en de Turven (onder 8 jaar) leren rugby spelen zonder contact, wat men TAG-Rugby noemt. TAG Rugby is een speelse manier om ze het rugbyspel eigen te maken. TAG is daarmee een veilige introductie van het rugbyspel. Spelplezier staat voorop.

In deze leeftijdsgroepen ligt de focus op sportspecieke ontwikkeling (niet zozeer op rugby specifieke ontwikkeling). Daarom verlaagt dit de drempel voor zowel ouders als kinderen om rugby op een jonge leeftijd te introduceren. Door TAG-Rugby maken spelers vanaf 4 jaar kennis met de sport en leren ze contact te ontwijken door de principes van het rugbyspel toe te passen (balbezit, voorwaarts gaan, support geven, continuïteit behouden of pressie geven).

Zie voor een heldere en uitgebreide uitleg deze website.

Op zaterdagochtenden spelen de teams korte toernooien met 2-3 andere teams in hetzelfde district.

info Guppen (u6)

 • 5
 • Onbeperkt
 • 30 x 22 meter excl. trygebieden van 2m. diep
 • 2 x 10 minuten (enkele wedstrijd).
 • 2 x 7 minuten (2 wedstrijden).
 • Maximaal 60 minuten speeltijd per dag (behoudens grote toernooien)
 • Teams hebben altijd een gelijk aantal spelers
 • Geen blessuretijd bijtellen
 • De coach mag in het veld staan

info Turven (u8)

 • 6
 • Onbeperkt
 • 30 x 22 meter excl. trygebieden van 2m. diep
 • 2 x 12 minuten (enkele wedstrijd).
 • 2 x 10 minuten (2 wedstrijden).
 • Maximaal 60 minuten speeltijd per dag (behoudens grote toernooien)
 • Fysiek contact is niet toegestaan
 • Geen. Spelhervattingen d.m.v. vrije pass
 • Niet kicken
 • Niet toegestaan (gevaarlijk spel)
 • 2 linten vastgeplakt aan een band rondom de heup aan weerszijde. De linten mogen niet door kleding of andere middelen afgeschermd worden. Een speler kan niet deelnemen aan het spel zolang de linten niet juist zijn bevestigd.
 • Geen blessuretijd bijtellen
 • Teams hebben altijd een gelijk aantal spelers
 • Coach mag niet in het veld staan
 • Bal mag in één arm gedragen worden zolang de andere arm/hand niet als hand-off wordt gebruikt of de Tag’s mee wordt afgeschermd

benjamins (u10)

benjamins (u10)

In deze leeftijdsgroep vergroten we de sportspecifieke vaardigheden en voegen we basis rugby vaardigheden toe.

Vanaf nu trainen en spelen de kinderen zonder TAG’s en leren zij hun lichaam te gebruiken. Op een veilige manier leren de kinderen contact aan te gaan met schouders en armen in de correcte lichaamshouding.

Op zaterdagochtenden spelen de teams korte toernooien met 2-3 andere teams in hetzelfde district.

info benjamins (u10)

 • 8
 • Onbeperkt
 • 3
 • 60 x 35 meter exclusief trygebieden van 5 meter diep (in de breedte van het hoofdveld, tussen de 10 meter lijn en de 5 meter lijn, de trygebieden liggen tussen de uitlijn en de 5 meter lijn)
 • 2 x 12 minuten (enkele wedstrijd).
 • 2 x 10 minuten (2 wedstrijden).
 • Maximaal 60 minuten speeltijd per dag (behoudens grote toernooien)
 • Onder de navel. (ontmoedig maul-vorming, bevorder tackle-en off-load-vaardigheden)
 • 3-mans scrum. “Uncontested”: er mag niet gedrukt worden. Team dat de bal ingooit wint de bal
 • Geen. Spelhervatting d.m.v. vrije pass
 • Kicken (direct) vanuit de hand is toegestaan over het gehele veld. Het schoppen tegen de bal op de grond mag niet en wordt bestraft met een free kick voor het andere team
 • Niet toegestaan. (=gevaarlijk spel= sanctie penalty)
 • Niet toegestaan. Dit is rechtstreeks tegen een tegenstander (verdediger) aanlopen. (=gevaarlijk spel = sanctie penalty )
 • Er is een grote kans op blessures als iemand op snelheid recht tegen een stilstaande verdediger aanloopt
 • Direct affluiten, geen voordeel laten spelen.
 • Teams hebben altijd een gelijk aantal spelers
 • Geen blessuretijd bijtellen
 • Bal mag in één arm gedragen worden zolang de andere arm/hand niet als hand-off gebruikt wordt.
 • Geen slingertackles
 • Geen hoge tackles
 • Geen spear (“tip”) tackles
 • Geen lift tackles
 • Speler mag nog steeds contact opzoeken als de speler de looplijn verandert en wordt hiermee gestimuleerd om de schouders en ruimte aan te vallen.

mini’s (u12)

mini’s (u12)

Dit is de laatste leeftijdscategorie voordat de kinderen kennis maken met het 15-a-side rugby op een heel veld. Om deze laatste stap te maken worden er weer nieuwe rugby specifieke spelelementen toegevoegd, zoals de 5-mans “contested” scrum, het kicken van de bal en de line-out.

Ook starten we in deze leeftijd met positiespel. Bij deze leeftijdsgroep is binnen Rugby Nederland nog geen sprake van competitie.

Op zaterdagochtenden spelen de teams korte toernooien met 2-3 andere teams in hetzelfde district. We houden geen uitslagen bij. Plezier en ontwikkeling staan voorop.

info mini’s (u12)

 • 12 (5 voorwaartsen / 7 driekwarten)
 • Onbeperkt
 • 4
 • 70 x 45 meter exclusief trygebieden van 5 meter diep.
 • In de breedte van het hoofdveld, in de lengte tussen de zijlijnen van het hoofdveld (exclusief de trygebieden) en in de breedte tussen de middenlijn en de 5 meterlijn
 • 22m. gebied: Tussen tryline (=zijlijn hoofdveld) en 15-meter lijn
 • 2 x 18 minuten (enkele wedstrijd).
 • 2 x 12 minuten (2 wedstrijden).
 • Maximaal 60 minuten speeltijd per dag (behoudens grote toernooien)
 • Onder de navel. (ontmoedig maul-vorming, bevorder tackle-en off-load-vaardigheden)
 • 5-mans scrum. “contested” Push voor bal winst. Zodra de bal bij de tweede rij is moet de push stoppen
 • Ja. Zonder spelers liften en uncontested. Wel recht ingooien.
 • Kicken vanuit de hand is toegestaan over het gehele veld. Het schoppen tegen de bal op de grond mag niet en wordt bestraft met een free kick voor het andere team.

 • Kick bij een penalty of free kick is toegestaan over het gehele veld.

 • Toegestaan, alleen op het lichaam (schouder en lager) en niet in het gezicht van de tegenstander, tenzij tijdens de wedstrijd de scheidsrechter van mening is dat de hand-off voor onveilige situaties zorgt door het (veelvuldig) niet op correcte wijze toepassen van de hand-off.
 • Niet toegestaan. Dit is rechtstreeks tegen een tegenstander (verdediger) aanlopen. (=gevaarlijk spel = sanctie penalty )
 • Er is een grote kans op blessures als iemand op snelheid recht tegen een stilstaande verdediger aanloopt
 • Direct affluiten, geen voordeel laten spelen.
 • Teams hebben altijd een gelijk aantal spelers
 • Geen blessuretijd bijtellen
 • Scheidsrechter begeleidt ingaan in scrum met: Crouch –Bind –Set. Set staat voor ingaan zonder push met focus op houding(rustig posities kiezen).
 • Scheidsrechter geeft ‘stop push’ aan.
 • Opstelling line-out: (2 tot 4 spelers van elke ploeg) waarbij contact is toegestaan zodra de bal gevangen is door de aanvallende partijen de beweging inzet en/of heeft gepassed. Bij herhaald scheef ingooien, sanctie reverse line-out.
 • Geen slingertackles Geen hoge tackles
 • Geen spear (“tip”) tackles
 • Geen lift tackles
 • De hand-off wordt gedaan met de palm van de hand op het lichaam van de verdediger, onder de schouders, met gestrekte arm door de baldrager.
 • Geen slaande bewegingen dus. (=gevaarlijk spel = sanctie penalty)

Cubs (U14) & Junioren (U16) & Colts (U18)

Cubs (U14) & Junioren (U16) & Colts (U18)

info Cubs (u14)

De Cubs (U14) is voor kinderen van 12 en 13 jaar. Voor het eerst spelen ze op een heel veld met 15 spelers per team. Wederom zijn de rugby specifieke regels uitgebreider, dan bij de Mini’s (U12).

Zo spelen ze met een 8-mans scrum en is er meer aandacht voor positiespecifieke vaardigheden. Speltactiek, samenspel als één team en fysieke ontwikkeling staan voorop tijdens trainingen en wedstrijden.

De speltactiek en het teamspel zorgen ervoor dat de spelers het hele veld gaan benutten. Een speler kan immers niet het hele veld verdedigen of in z’n eentje een try maken. Ze moeten het nu echt samen doen.
De fysieke ontwikkeling zit vooral in de conditie, het veld is immers 2x zo groot geworden.

Binnen deze leeftijdscategorie beginnen ook de lichamelijke groeispurten, hierdoor leren ze ook mentaal veel. Ze spelen immers soms tegen ‘grotere’ spelers.

info Junioren (u16)

De Junioren (U16) zijn 14 of 15 jaar als het seizoen start. Binnen deze leeftijdscategorie zijn ze gewend aan spelen op een heel veld en het fysieke van rugby. Dit heeft als gevolg dat de focus meer komt te liggen op krachtopbouw, spelregels en inzicht. Ook het competitie-element van de sport krijgt meer aandacht.

Aan het opbouwen van kracht kan vanaf deze leeftijd worden gewerkt, omdat het lichaam langzamer begint de groeien. Natuurlijk is het nog niet gestopt, daarom wordt er alleen met lichaamsgewicht getraind (dus geen gewichten). Dit is beter voor de spieren en het verdere verloop van de groei.

Doordat het veld bekend is kan er (nog meer) worden gekeken naar de spelregels. Dat helpt om meer inzicht te ontwikkelen in het veld; spelers krijgen een beter beeld van hoe rugby in elkaar zit en leren te anticiperen op de tegenstander.

info Colts (u18)

De Colts (U18) zijn 16 of 17 jaar als het seizoen start. Binnen deze leeftijdscategorie wordt rugby in al zijn facetten gespeeld. Alle tactieken, alle posities binnen het veld, de spelregels en hoe je als een team moet samenwerken; het komt allemaal aan de orde.

De meeste spelers draaien al wat jaren mee en kennen het klappen van de zweep, maar ieder jaar starten er ook nieuwe mensen (en de ervaring leert dat ze het – met hulp van de meer ervaren spelers – snel oppakken).

De focus bij de trainingen en wedstrijden ligt nu op snelheid en kracht binnen het spel. Het als team samenwerken en snel kunnen nemen van beslissingen wordt nu extra belangrijk. Of deze nou goed of fout zijn, het team moet er steeds voor zorgen dat de speler hiervan leren en zich verbeteren.

contact

Neem contact op met ons als u vragen heeft over een proefles of lidmaatschap. Ook voor opmerkingen, tips en delen van nieuwsberichten kunt u dit formulier gebruiken. De club secretaris zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

14 + 9 =